Economia Instituțională pentru Tonți!

Vă propun să citiți o serie de articole publicate de către Esquire Russia întitulate “Институциональная экономика для чайников” (Institutional Economics for Dummies) semnate de către Alexandru Auzan.

Ce este economia instituțională?! O întrebare bună, răspuns la care găsiți ușor pe paginile wikipedia. Bine, în 2 cuvinte. Da, e vorba despre instituții și economie, analiza componentelor și relațiilor dintre ele.

Eu am început cu articolul 10:

“Почему, в то время как одни страны развиваются и стабильно показывают высокие экономические результаты, другие способны преодолеть свою экономическую отсталость и присоединиться к первым, а у третьих, сколько бы они ни пытались, это не получается? Почему третьи страны застревают в колее, прыгают вверх, но затем ударяются о потолок и снова съезжают вниз? Для нас этот вопрос далеко не праздный, потому что Россия относится как раз к третьему типу стран — все попытки перехода с низкой траектории развития на высокую вот уже несколько столетий неизменно срываются, и страна раз за разом возвращается к застою.”

Apoi au urmat restul: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Noi avem obișnuița să blamăm Moldova, să zicem că numai la noi e posibil așa ceva — Țara Minunilor, cum s-ar zice. Adevărul e că problemele Moldovei sînt destul de triviale și se rezolvă. Trebuie de muncit și de învățat mai mult.

0CategoriaDiverse 17 February 2011


buy viagra com
buy viagra with discount
cheapest viagra tablets
Buy Viagra Fedex
Buy viagra Ebay
buy line viagra
Buy Real Viagra Online
buy viagra fedex
Buy Viagra Next Day Delivery
buy viagra cleveland
buy viagra uk online
buy viagra viagra online
Buy viagra Brand
cheapest viagra
Viagra Cyprus
Discount Viagra Sales
buy viagra ebay
Best Place To Buy Viagra
buy viagra online discount
Buy Levitra Online
Where TO Buy Viagra Online
Cheap Viagra 100MG